Informujemy o złożeniu oferty przez Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żyrardowie na realizację zadania publicznego pn.  „Aktywne i zdrowe życie seniorów bez używek” w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Do 31 sierpnia można zgłaszać uwagi dotyczące oferty poprzez wypełnienie załączonego formularza uwag i wysłanie go za pomocą poczty elektronicznej na adres wydział. lub złożenie dokumentu w BOK Urzędu.

Poniżej znajduje się skan informacji, oferty oraz formularz uwag do oferty w wersji edytowalnej.

Formularz_uwag_do_oferty 2022

Informacje o ofercie