Od marca zeszłego roku nieprzerwanie trwa pandemia koronawirusa, która dotyka każdego z nas. Oprócz osób, u których zdiagnozowano zakażenie COVID – 19, wielu mieszkańców naszego miasta było zmuszonych do odbycia kwarantanny domowej. W przebrnięciu przez nią, pomagali im pracownicy żyrardowskiego MOPS.

Od początku pandemii koronawirusa, na terenie naszego miasta niesiona jest pomoc rodzinom przebywającym na kwarantannie. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie dotarli już do ponad 200 żyrardowskich rodzin, dostarczając im podczas kwarantanny paczki żywnościowe finansowane z programu FEAD. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Pomoc żywnościowa to bardzo ważny element systemu pomocy społecznej w naszym mieście. Jego znaczenie widać w sytuacji pandemii koronawirusa. Niejednokrotnie pracownicy socjalni stają na pierwszej linii walki z wirusem. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i poświęcenie w pomocy naszym mieszkańcom. Nasze miasto systematycznie poszerza zakres usług społecznych, po to aby pomoc docierała do jak najszerszego grona potrzebujących – powiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Nasi pracownicy przez cały okres pandemii, dostarczają paczki żywnościowe do najbardziej potrzebujących rodzin. Taka pomoc, to również ryzyko dla pracowników, ponieważ oprócz profilaktycznej kwarantanny, bardzo często dostarczamy paczki osobom z pozytywnym wynikiem testu na COVID – 19. Jednak nigdy nie było sytuacji, w której pozostawiliśmy kogokolwiek bez pomocy – mówi p.o. Dyrektora MOPS Monika Woźniak-Grabek

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: skrobiowe, mleczne, mięsne, słoiki z gotowymi posiłkami, kasze, a także cukier i olej.

Pracownicy MOPS Żyrardów, po uzyskaniu informacji o przebywaniu na kwarantannie osoby zakwalifikowanej do udziału w programie FEAD, przygotowują paczkę z artykułami, którą dzięki pomocy druhów z OSP Żyrardów oraz żołnierzy WOT, dostarczają pod wskazany adres. Taki schemat działania, pozwala na bezpiecznie pozostanie na kwarantannie.