Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się 1 kwietnia br. Aktualnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze. Właśnie rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Weź udział w rekrutacji! Taka okazja zdarza się raz na 10 lat.

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, będący Gminnym Komisarzem Spisowym w Żyrardowie, ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Osoby chcące podjąć się funkcji rachmistrza spisowego mogą składać swoje oferty w Urzędzie Miasta Żyrardowa do 9 lutego 2021 roku.

Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Żyrardowa w zakładce Tablica Ogłoszeń.

plakat Zostań rachmistrzem spisowym

***

Gminne Biuro Spisowe w Żyrardowie
Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
nr tel. 858 15 83, 46 858 15 26,
e-mail

Więcej informacji o NSP 2021: