Na wszelki wypadek warto wiedzieć

Szanowni Mieszkańcy, w związku z realizacją na terenie całego kraju profilaktyki jodowej informujemy, że na terenie naszego miasta zostały wyznaczone i przygotowane punkty dystrybucji tabletek jodku potasu. Zostaną one uruchomione WYŁĄCZNIE na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, po wystąpieniu zagrożenia na terenie kraju. Aktualnie, zgodnie z zapewnieniem Państwowej Agencji Atomistyki  i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej na terenie Polski ZAGROŻENIE RADIACYJNE NIE WYSTĘPUJE, a ryzyko jego wystąpienia w najbliższym czasie JEST ZNIKOME.

Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe, a osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodu potasu. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi, preparat jodku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukończenia 60 roku życia.

WAŻNE! Jodek potasu jest lekiem, który może wchodzić w interakcje z innymi produktami medycznymi, a także wywoływać działania niepożądane. Każdy kto ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów itp.), o ile przedstawi imienną listę tych osób.

Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez względu na miejsce zamieszkania. Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wymagało przekazywania danych osobowych osób odbierających.

Jednocześnie prosimy o reagowanie wyłącznie na komunikaty przekazywane przez władze krajowe i samorządowe.

Miejsca dystrybucji preparatu jodku potasu na terenie Miasta Żyrardowa:

 1. Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Parkingowa 2,
 2. Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Leszno 19,
 3. Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Ks. Stanisława Brzóski 11/13,
 4. Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Marii Nietrzebki 6,
 5. Miejskie Przedszkole Nr 9, Plac Jana Pawła II nr 6,
 6. Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10, ul. Przedszkolna 1,
 7. Miejski Ogród Jordanowski, ul. Stanisława Reymonta 13,
 8. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda, ul. Jasna 1,
 9. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Gabriela Narutowicza 35,
 10. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica, Jadwigi Janiny Kacperskiej 6B,
 11. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja, ul. Radziwiłłowska 16,
 12. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej, ul. Józefa Mireckiego 56,
 13. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Franklina Roosevelta 2,
 14. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Jadwigi Janiny Kacperskiej 6A.

Zachęcamy także do zapoznania się z treścią ulotki wydanej przez MSWiA.