#LICZYMY SIĘ DLA POLSKI

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

KTO MA SIĘ SPISAĆ?

Spisem objęci będą:
– mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
– stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą

JAK SIĘ SPISAĆ?

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Jeśli nie będziesz mógł zrobić tego we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotują specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. Oczywiście jeśli ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie będziesz mógł dotrzeć do punktu spisowego, pomogą ci spisać się rachmistrze – bezpośrednio lub telefonicznie.

W JAKIM CELU?

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Szczegółowe informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępne są na stronie spis.gov.pl

***

AKTUALNOŚCI

Narodowy Spis Powszechny. Zostań rachmistrzem spisowym