Rozpoczyna się wiosenna akcja naprawy i równania dróg gruntowych na terenie naszego miasta. Zakłada się, że jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające, to prace powinny zakończyć się do połowy maja. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w przetargu firma WZBU Mieczysław Malinowski „POLMAXBAU” z Milanówka.

Zakres prac na poszczególnych drogach jest nieco inny, w zależności od rodzaju nawierzchni i stanu technicznego. Będą to m.in. naprawy cząstkowe nawierzchni tłuczniowych, usunięcie nierówności i usunięcie korzeni z powierzchni drogi, wykonanie nawierzchni z tłucznia, destruktu lub kamienia naturalnego, ulepszenie nawierzchni dróg tłuczniowych i gruntowych materiałem ulepszającym, równanie i profilowanie, zapewnienie właściwego odwodnienia, a także zagęszczenie i wałowanie dróg oraz uprzątnięcie terenu.

Wartość prac będących przedmiotem umowy to 770 349 zł.

Oto przybliżony harmonogram prac:
Harmonogram równania dróg gruntowych 

Należy mieć na uwadze, że uzgodniony z Wykonawcą przybliżony harmonogram prac może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, bądź z przyczyn technicznych niezależnych od Urzędu Miasta.