Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 

pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom  

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Zarządzenia Prezydenta Miasta opublikowane są na stronie www.bip.zyrardow.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, nr tel. 46 858 15 71.