Począwszy od 28 maja br., w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, swoje siły oraz swój potencjał łączy już 15 gmin. Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprosił dziś do Resursy przedstawicieli wszystkich gmin na uroczyste podpisanie Aneksu do Wielostronnej deklaracji współpracy gmin subregionu żyrardowskiego w zakresie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, na mocy którego do ŻOF-u oficjalnie dołączyły dwie kolejne gminy z powiatu grójeckiego – Goszczyn i Jasieniec.

Od dziś Żyrardowski Obszar Funkcjonalny obejmuje 15 jednostek samorządu terytorialnego – 5 gmin powiatu żyrardowskiego (Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żyrardów); 6 gmin powiatu grójeckiego (Chynów, Grójec, Pniewy, Warka, Jasieniec, Goszczyn) i 4 gminy powiatu sochaczewskiego (Nowa Sucha, Sochaczew, Sochaczew (gmina), Teresin).

Poza podpisaniem aneksu rozszerzającego ŻOF, zawarto również umowę na opracowanie Planu działań IIT. Dokument ten pełnić ma funkcję strategii rozwoju ponadlokalnego. Będzie podstawą do ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, zwiększając szansę na ich pozyskanie i realizację wspólnych inwestycji.