W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, na terenie żyrardowskiego cmentarza, przy głazie upamiętniającym żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych w Żyrardowem i Rudą Guzowską zamordowanych przez sowietów wiosną 1940 roku, zgromadzili się przedstawiciele Samorządu Miasta Żyrardowa – Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wraz z radnymi Rady Miasta, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska Żaba – Bażant w Żyrardowie, delegacje organizacji społecznych i partii politycznych, a także mieszkańcy Żyrardowa.

Zgromadzeni oddali hołd Ofiarom zbrodni katyńskiej poprzez wspólną modlitwę poprowadzoną przez ks. Łukasza z Parafii Matki Bożej Pocieszenia oraz złożenie kwiatów przy pamiątkowym głazie.

– Spotkaliśmy się dziś, w tym symbolicznym miejscu, kierowani potrzebą upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej, między innymi ofiar związanych z Żyrardowem. Naszą powinnością jest przekazywanie kolejnym pokoleniom prawdy o tym, co wydarzyło się 84 lata temu w lesie pod Katyniem. Dziękuję za Waszą obecność – powiedział Prezydent.