Spośród 267 miast powiatowych Żyrardów wysunął się na wysoką, bo aż 17. pozycję w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów opublikowanym w czasopiśmie    ,,Wspólnota”. To jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Żyrardów wyprzedził większość miast województwa mazowieckiego. Wyżej w rankingu są tylko 3 mazowieckie miasta powiatowe.  

Ranking wydatków inwestycyjnych pisma „Wspólnota” jest najbardziej przejrzystym zestawieniem o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Aktualny ranking dotyczy lat 2017-2019. Żyrardów w tym okresie wydał  na inwestycje łącznie aż 137 236 971 zł. Poza wydatkami zapisanymi w budżecie Miasta, uwzględniane są w rankingu także wydatki ponoszone przez spółki komunalne. To daje średnie wydatki inwestycyjne per capita, czyli w przeliczeniu na mieszkańca, 1149,64 zł rocznie.

Żyrardów wśród liderów inwestycji w kraju! Cieszy ogromnie tak wysoka pozycja w ogólnopolskim rankingu – mówi Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Te miliony wydane na inwestycje przekładają się wprost nie tylko na wysokie pozycje w rankingach, ale przede wszystkim na komfort życia mieszkańców, jak również na rozwój miasta w wielu obszarach oraz budowanie pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Ostatni ranking pisma ,,Wspólnota” jest najlepszym potwierdzeniem skuteczności Samorządu Miasta Żyrardowa w pozyskiwaniu środków i realizowaniu miejskich inwestycji. Jestem zadowolony z faktu, że obiektywne i merytoryczne wydawnictwo zauważyło konsekwencję i systematyczność w inwestowaniu w rozwój Żyrardowa.       

Dodajmy, że w tym samym rankingu, za okres 2015 – 2017, Żyrardów był na 165. miejscu. Dane te jednoznacznie pokazują dynamikę rozwoju miasta i gigantyczny boom inwestycyjny w ostatnich latach.

Cały dokument dostępny tutaj: RANKING