Żyrardów został doceniony za działania podejmowane w kierunku tworzenia lepszych warunków życia dla rodzin i dołączył do grona miast wyróżnionych Certyfikatem Samorząd Przyjazny Rodzinom.
– Miasto realizuje wiele programów i usług wspierających żyrardowskie rodziny w ich codziennym funkcjonowaniu – podkreślał odbierając certyfikat prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Cieszę się, że nasze działania zostały zauważone i docenione przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Przyznany certyfikat jest dla nas dodatkową motywacją do realizacji planów dalszego rozwoju polityki rodzinnej, a jednocześnie utrwala wizerunek Miasta jako przyjaznego rodzinom.
Za wdrożenie i koordynację działań podejmowanych w procesie certyfikacji Żyrardowa odpowiedzialne było Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, przy wsparciu żyrardowskiego Koła Związku Dużych Rodzin 3+ z przewodniczącym Robertem Rybickim. Nad realizacją zadań z ramienia miejskiej jednostki czuwała Edyta Lubańska.
W ramach certyfikacji przeprowadzone zostały m.in.: szkolenia dla pedagogów szkolnych, pracowników instytucji na co dzień pracujących z rodzinami, świadczących usługi dedykowane rodzinom, a także przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodzin. Wszystkie działania realizowane były we współpracy ze Związek Dużych Rodzin TrzyPlus.
Kryteria brane pod uwagę przy certyfikacji samorządów to m.in. zaangażowanie stowarzyszeń rodzinnych, usługi i świadczenia dla rodzin, polityka przyjazna rodzicom, polityka mieszkaniowa dla rodzin, otoczenie przyjazne rodzinie, organizacja imprez rodzinnych.