Miło mi Państwa poinformować, że Miasto Żyrardów uhonorowane zostało prestiżowym tytułem Diament Polskiego Samorządu. To wyjątkowa nagroda przyznawana przez Radę Programową konkursu. Jej zadaniem jest wyróżnienie tych samorządów, które sprawnym funkcjonowaniem przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju swoich regionów. Nagroda przyznawana jest samorządom wyróżniającym się skutecznym zarządzaniem i efektywnością w działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Poza gospodarką finansową, Kapituła Programu ocenia m.in. nakłady na rozbudowę infrastruktury miejskiej, aktywność samorządu w zakresie ochrony środowiska i działań proekologicznych, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, kultury czy polityki prorodzinnej. Pod uwagę brana jest również współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami oraz przychylność i wsparcie dla inwestorów.

Przyznana Miastu nagroda jest także potwierdzeniem wysokiej aktywności inwestycyjnej naszego samorządu i dużej konsekwencji w zabezpieczaniu środków finansowych na ten cel. Warto przy tej okazji przypomnieć, że wydatki inwestycyjne w tej kadencji sięgnęły kwoty prawie 360 mln. złotych. Są to więc bardzo konkretne pieniądze, które na przestrzeni ostatnich lat zainwestowane zostały w rozwój miasta i rozbudowę miejskiej infrastruktury. I co najważniejsze – nie zwalniamy tempa! Na rok 2024 mamy rekordowy budżet na poziomie ponad 320 mln. złotych, z czego znacząca część przeznaczona jest właśnie na inwestycje.

Nie mam wątpliwości, że choć na okolicznościowej statuetce widnieje napis Miasto Żyrardów, to jest to nagroda przyznana nam wszystkim, całej naszej społeczności. To my bowiem, jako mieszkańcy, naszymi decyzjami i naszymi wyborami kształtujemy lokalny samorząd, który później, przez kolejne lata, pracuje w naszym imieniu i na naszą rzecz. Dlatego pamiętajcie o wadze waszego głosu w nadchodzących wyborach samorządowych, weźcie koniecznie udział w głosowaniu i wybierzcie tych, którzy na pewno nie zawrócą Żyrardowa z drogi rozwoju.

Pozdrawiam serdecznie

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski