Tak w dużym skrócie można opisać zadanie pn. ,,Śladami dawnego Żyrardowa” powierzone przez Miasto Żyrardów Towarzystwu Przyjaciół Miasta Żyrardowa. Projekt w całości sfinansowany został z budżetu Miasta, w ramach otwartego konkursu ofert  z zakresu  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego adresowanego do organizacji pozarządowych.

Efektem tego zadania są pięknie opracowane i wydane dwie książeczki ze zbiorem starych pocztówek pochodzących z przełomu XIX i XX w. prezentujących oczywiście Żyrardów – osadę fabryczną oraz zabudowania i hale fabryczne.

W ramach tego projektu powstały też fotografie wykonane przez uczniów Technikum Fotografii i Multimediów w ZS1 w Żyrardowie, którzy podczas spaceru śladami dawnego Żyrardowa starali się odtworzyć kadry uchwycone na pocztówkach.

– Impulsem do wydania książeczek z pocztówkami było nawiązanie kontaktu z żyrardowskim kolekcjonerem, społecznikiem, posiadającym niezwykle bogatą kolekcję pocztówek z XIX-XX wieku prezentujących Żyrardów i żyrardowską fabrykę – mówi Barbara Rzeczycka, prezes Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa – To prawdziwe perełki, o niezwykłej wartości kolekcjonerskiej i dokumentacyjnej, będące świadectwem ówczesnej sztuki projektowania pocztówek, jak również ówczesnego krajobrazu Żyrardowa. Jesteśmy wdzięczni kolekcjonerowi, który chce pozostać anonimowym, za udostępnienie swoich zbiorów.

Wydanie książeczek z pocztówkami pochodzącymi z kolekcji mieszkańca Żyrardowa to wartościowa forma popularyzowania unikatowego dziedzictwa miasta i kolejny impuls – tym razem do odkrywania miejsc uwiecznionych na pocztówkach na nowo, do poznania ich historii i współczesnego wizerunku. To również okazja do zaangażowania mieszkańców w stworzenie galerii fotografii miejsc ze starych pocztówek.

– Serdecznie dziękujemy młodzieży z Technikum Fotografii i Multimediów w ZS1 w Żyrardowie za zaangażowanie w projekt – mówi prezes TPMŻ. – Wprawdzie pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam zorganizowanie spaceru połączonego z warsztatami fotograficznymi, jednak młodzież wzięła sprawy w swoje ręce. Uczniowie, zachęceni przez swojego opiekuna, panią Sylwię Pietrygę, we własnym zakresie udali się na spacer śladami miejsc ze starych fotografii, dokumentując je na swoich fotografach.

Autorami fotografii wykonanych w ramach zadania są: Paula Gmurek – klasa II G, Małgosia Wilska – klasa II G, Natalia Lupa – klasa III G i Kuba Nowakowski – klasa III G.