Działania społeczne podejmowane przez Miasto Żyrardów we współpracy z organizacjami pozarządowymi zostają coraz częściej zauważone przez inne samorządy. 21 lipca, w żyrardowskiej Resursie, odbyło się spotkanie w ramach wizyty studyjnej przedstawicieli samorządów i sektora społecznego z Powiatu Wyszkowskiego i Makowskiego. Uczestników spotkania powitał Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Swoje działania zaprezentowali Federacja „DZIAŁAJ.MY”, Centrum Usług Społecznych oraz Wydział Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa.

Prezydent Żyrardowa witając gości podkreślił rolę Centrum Usług Społecznych i organizacji pozarządowych w zmianie, jaka zachodzi w Żyrardowie w zakresie usług społecznych dla mieszkańców.

Zdecydowanie rekomenduję Państwu postawienie na szeroką współpracę z lokalnymi społecznikami – zachęcał Prezydent Chrzanowski – To osoby, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz mieszkańców naszego miasta. Dzięki tej współpracy nasz samorząd może zrobić dużo więcej. Bez zaangażowania organizacji bardzo trudno byłoby przeprowadzić naszą „rewolucję” społeczną.

Podczas spotkania praktyczną wiedzą i doświadczeniem z gośćmi z Wyszkowa i Makowa podzielili się Paulina Drozd i Katarzyna Niewczas z Federacji „DZIAŁAJ.MY”, w zakresie tworzenia lokalnej federacji organizacji pozarządowych oraz budowania partnerskiej współpracy z Miastem Żyrardowem. Jakub Kamiński z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie mówił o nowych usługach społecznych, które świadczone są dla mieszkańców z udziałem lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Jacek Grzonkowski, Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa przedstawił doświadczenia z prowadzenia działań rewitalizacyjnych, podkreślając rolę jaką odgrywają w tym procesie podmioty społeczne.

Nowe podejście do spraw społecznych i prowadzone działania w zakresie rewitalizacji miasta są przedmiotem zainteresowania innych samorządów. Oprócz wizyty reprezentacji społeczności Wyszkowa i Makowa, niedawno Żyrardów gościł m.in. przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Wieniawa.