W tym tygodniu mija 70 lat od wydania pierwszego numeru tygodnika lokalnego „Życie Żyrardowa”. Z okazji jubileuszu Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski złożył na ręce Redaktora Naczelnego Tadeusza Sułka gratulacje oraz wyrazy uznania i wdzięczności za wieloletnią działalność.

Tytuł prasowy z tak olbrzymim dorobkiem i tradycjami zobowiązuje do utrzymywania wysokiego poziomu profesjonalizmu. Rzetelność dziennikarska, zaangażowanie, pasja i miłość do miasta, jakimi kierują się w swojej pracy kolejne zespoły redakcyjne, sprawiają, że ,,Życie Żyrardowa” niezmiennie, bez względu na sytuację polityczną czy gospodarczą, jest tytułem trwale zakorzenionym w świadomości mieszkańców Żyrardowa i całego regionu. Dziękując za motywującą i inspirującą współpracę, prezydent życzył całemu zespołowi redakcyjnemu niewyczerpanych pokładów zapału i ciekawości potrzebnych w zawodowej pracy.

dwóch mężczyzn podaje sobie dyplom