W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, w dniach od 30 października do 1 listopada 2022 roku zostaną wprowadzone zmiany w organizacji  ruchu drogowego w ulicach sąsiadujących z cmentarzem parafialnym w Żyrardowie.

Osoby planujące handel w pobliżu cmentarza w Żyrardowie proszone są o zaopatrywanie stoisk handlowych w tych dniach najpóźniej do godziny 10:00.

Zmiany czasowej organizacji ruchu będą obowiązywać od 30 października od godz. 6:00 do 1 listopada do godz. 22:00.

Zmiany dotyczyć będą:

a) przełączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego z ul. Środkową na cykl pulsacyjny,

b) zamknięcia dla ruchu kołowego fragmentów ulicy Kasztanowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Choińskiego, ulicy Limanowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Środkową do skrzyżowania z ulicą Kasztanową, ulicy Konopnickiej na odcinku od Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Kasztanową,

c) wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na fragmencie ulic Kościuszki i Konopnickiej z wjazdem od ulicy Środkowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Środkową do skrzyżowania z ulicą Mireckiego,

d) na ul. Mireckiego wprowadzenia zakazu skrętu w lewo i w prawo w ulicę Konopnickiej,

e) wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów w ulicy Rtm. W. Pileckiego  po obydwu stronach jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ireny Przybysz do skrzyżowania z ulicą Mireckiego z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

f) w ulicy Środkowej po stronie nieparzystej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Limanowskiego wprowadzenia zakazu zatrzymywania się z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

g) wprowadzenia obustronnego zakazu zatrzymywania się pojazdów w ul. Środkowej na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Limanowskiego,

h) wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów w ulicy Konopnickiej po stronie nieparzystej (po stronie LOK) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Mireckiego z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

i) wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów po stronie parzystej ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kacperskiej do ulicy Rtm. W. Pileckiego z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

j) wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów po stronie parzystej ul. Spokojnej na odcinku od ul. Środkowej do ul. Kasztanowej z tabliczką T-24 wskazującą, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

k) wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów w ul. Kościuszki od strony Środkowej po stronie nieparzystej

l) wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów w ul. Kacperskiej po obydwu stronach od skrzyżowania z ul. Spokojną do pierwszego skrętu w lewo w drogę wewnętrzną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla osób korzystających z parkowania pojazdów na terenie działki przy ul Spokojnej, preferowany jest wjazd od strony ul. Kacperskiej, w jak najdalszej odległości od ul. Spokojnej.

Poniżej orientacyjny plan zmian w organizacji ruchu: