Informujemy o zmianach, jakie od najbliższego poniedziałku (26 kwietnia br.) zajdą w nauczaniu klas I-III szkół podstawowych.

Nauka hybrydowa klas I-III

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 r., w województwie mazowieckim lekcje w szkołach podstawowych będą odbywały się w systemie hybrydowym, tzn. nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III będzie uczęszczać na zajęcia w szkole,  a co najmniej 50 proc. będzie korzystać z nauczania zdalnego.

Szczegóły zostaną podane na stronach miejskich szkół.

Uczniowie z pozostałych klas kontynuują zajęcia na dotychczasowych zasadach. W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie.

 

Egzaminy zewnętrzne w 2021 r.

W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.

  1. egzamin maturalny – od 4 do 20 maja,
  1. egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN
i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.