Do końca czerwca 2022 r. właściciele budynków muszą złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W deklaracji trzeba określić, jakich źródeł ogrzewania się używa. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta Żyrardowa lub za pośrednictwem internetu. Pamiętajmy, że za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny.

W Urzędzie Miasta Żyrardowa deklarację można złożyć w Biurze Obsługi Klienta, codziennie w godzinach funkcjonowania Urzędu. Formularze dostępne są w Urzędzie Miasta, można też pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 665 666 489.