W ramach II części projektu Erasmus+ przedstawiciele rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 gościli w greckiej szkole.

Zakres i organizacja egzaminów końcowych oraz przygotowania do zakończenia roku szkolnego były tematem rozmów podczas kolejnego spotkania pedagogów z Trójki z pedagogami z greckiej Katerini. Rok szkolny kończy się w greckich szkołach podstawowych 15 czerwca. Dwa tygodnie wcześniej, 31 maja, kończą naukę uczniowie szkół średnich. Na zakończenie każdego roku nauki uczniowie wszystkich klas piszą egzaminy końcowe, które stanowią podsumowanie całorocznej pracy.

Uczestnicy programu Erasmus+ mieli zatem okazję do zaobserwowania i porównania sposobów realizowania zadań oświatowych zapisanych w planach pracy i kalendarzach szkolnych polskich i greckich szkół, w tym także zapoznania się z zasadami organizacji egzaminów końcowych.