Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Zdrowotnej dla Miasta Żyrardowa na lata 2022-2027.

Konsultacje odbyły się w terminie od 30 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r.

W wyznaczonym terminie do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Szczegóły na stronie www.bip.zyrardow.pl