Komisarz Wyborczy w Płocku II, Postanowieniem nr 84/2023 dokonał aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania ustalonych wcześniejszym postanowieniem nr 49/2023 w sprawie podziału Miasta Żyrardowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W związku z wyłączeniem z użytku budynku przy ul. Szarych Szeregów 6 (dawne przedszkole nr 6) zmieniono granice obwodów głosowania nr 1 i nr 2 oraz siedziby lokali wyborczych. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Mieszkańcy ulic (obwód głosowania nr 1):

Agnieszki Tomaszewskiej, Akacjowa, Andrzeja Struga strona parzysta od nr 6 do nr 46b i strona nieparzysta od nr 13 do nr 19, Bajkowa, Bydgoska, Daleka, Edmunda Orlika, Falista, Jana Brzechwy, Janusza Korczaka, Jeżynowa, Krzywa, Kubusia Puchatka, Lipowa, Łowicka, Łużycka, Młyńska, Mokra, Olsztyńska, Piastowska, Pomorska, Poznańska, Promienna, Rzeczna, Słoneczna strona parzysta od nr 6 do końca i strona nieparzysta od nr 1 do końca, Stefana Żeromskiego strona nieparzysta od nr 13 do końca i strona parzysta od nr 16a do końca, Sucha, Szarych Szeregów strona parzysta od nr 6 do nr 32, Szczecińska, Świerkowa, Toruńska, Wiatraczna, Wodna, Wypoczynkowa strona parzysta od nr 78 do końca i strona nieparzysta od nr 9 do końca,

oddają swoje głosy w nowym lokalu wyborczym: Obiekt sportowy przy Klubie Żyrardowianka, ul. Piastowska 4.

Mieszkańcy ulic (obwód głosowania nr 2):

Andrzeja Struga strona nieparzysta od 1 do 5 i nr 4, Ks. Stanisława Konarskiego strona parzysta od nr 4 do końca, Legionów Polskich strona nieparzysta od nr 71 do nr 73 i strona parzysta od nr 72 do nr 76, Słoneczna strona parzysta od nr 2 do nr 4, Szarych Szeregów nr 3, nr 5 i strona parzysta od nr 2a do nr 4b,

oddają swoje głosy w lokalu wyborczym: Osiedlowy Dom Kultury, ul. Wittenberga 5.

Zaktualizowany podział Miasta Żyrardowa na stałe obwody głosowania stanowi załącznik do Postanowienia nr 84/2023 i opublikowany jest w całości na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Wybory parlamentarne 2023. Tam też publikowane są na bieżąco wszelkie niezbędne informacje dotyczące zbliżających się wyborów.

Więcej informacji dotyczących wyborów parlamentarnych: https://www.bip.zyrardow.pl/m,5705,wybory-parlamentarne-2023.html