W środę, 19 stycznia br., odbyły się pierwsze w historii samorządu żyrardowskiego wybory do Rady Seniorów Miasta Żyrardowa. Prawo do głosowania miały osoby, które ukończyły 60 rok życia i widniały w ewidencji mieszkańców Żyrardowa. Lokal wyborczy odwiedziło 224 seniorów, co stanowi ok 2,2% uprawnionych do głosowania.

Trwa liczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Wynik wyborów zostanie zwieńczony powołaniem przez Prezydenta Miasta Żyrardowa pierwszej Rady Seniorów Miasta Żyrardowa.