Rada Miasta Żyrardowa pozytywnie oceniła podejmowane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego działania, mające na celu ochronę interesów mieszkańców naszego miasta w związku z planowaną budową węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dziś, na nadzwyczajnym posiedzeniu, radni zapoznali się ze szczegółami na temat proponowanego przebiegu linii kolejowej w wariancie 22 w granicach naszego miasta oraz wysłuchali sprawozdania Prezydenta z dotychczas podejmowanych działań w tej sprawie.

Oficjalne stanowisko radni przyjęli w drodze stosownej uchwały. Jednocześnie Rada zobowiązała Prezydenta do przekazania stanowiska Pełnomocnikowi Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, Zarządowi Spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. oraz konsorcjum Egis Poland Sp. z o.o.  które opracowało Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu ,,Budowa Węzła Kolejowego CPK”.

Treść uchwały i dostęp do  dzisiejszej sesji w linku >>>

zdjęcie ze sesji prezydent sesja zdjęcie planszy do głosowania

zdjęcie sesji radnizdjęcie ze sesji radni