Miasto Żyrardów za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie pod patronatem Prezydenta Miasta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, przystąpiło do realizacji programu Wspieraj Seniora 70+ koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program zakłada pomoc w załatwieniu najpotrzebniejszych spraw urzędowych itp., dostarczeniu niezbędnych produktów bezpośrednio do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

By skorzystać ze wsparcia osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu, powinna zadzwonić na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505-11-11. Informacja o potrzebie wsparcia konkretnej osoby trafi do MOPS w Żyrardowie, następnie pracownik ośrodka skontaktuje się telefonicznie z seniorem i zweryfikuje zgłoszenie. W ten sposób ustalone zostanie na jaką pomoc może liczyć osoba starsza – czy ma to być np. dostarczenie zakupów, artykułów podstawowej potrzeby, środków higieny osobistej, a może załatwienie prostej sprawy w urzędzie. Koszty zakupów pokrywa senior i przekazuje pieniądze przed ich dokonaniem.

Z programu mogą skorzystać osoby po 70 roku życia, samotne, nie mające bliskiej rodziny czy zaprzyjaźnionych sąsiadów, które zadeklarują pozostanie w domu. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, i co równie istotne, z tej formy wsparcia, gdy zachodzi taka potrzeba, seniorzy mogą korzystać wielokrotnie. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Akcję „Wspieraj Seniora” realizują pracownicy MOPS Żyrardów wspomagani przez wolontariuszy m.in. Mazowieckie Służby Ratowniczo Proobronne Obrony Terytorialnej, WOPR Żyrardów, OSP Żyrardów oraz żyrardowski Hufiec. Wolontariusze będą posiadali przy sobie podczas wizyty specjalny identyfikator, który będzie potwierdzał ich udział w programie.

Seniorze Pamiętaj! Poinformuj nas o każdej niezapowiedzianej wizycie osoby obcej w Twoim Domu! Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub wolontariusz zawsze umówi się z Tobą na konkretny dzień i godzinę, pokaże legitymację lub identyfikator. Nigdy nie przyjdzie bez zapowiedzi.

Zgłoszenia osób potrzebujących pomocy można dokonać poprzez infolinię 22 505-11-11. Więcej informacji można uzyskać w MOPS Żyrardów, dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 pod numer 46 855-31-26.  Program będzie realizowany do końca 2021 roku.

Jeśli znasz seniora, który potrzebuje pomocy, pomóż mu zgłosić się do naszego programu, zapukaj do jego drzwi i zapytaj czy potrzebuje pomocy. Bądźmy w czasie pandemii wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka.

plakat akcji wspieraj seniora