Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał dziś umowę z Wykonawcą na przebudowę ul. Ogińskiego. Roboty drogowe rozpoczną jak tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą, a zakończą do 30 czerwca br.

W zakresie prac będących przedmiotem umowy jest m.in. wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, wykonanie wyniesionego przejścia z kostki brukowej wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu a także odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Konieczne będzie również przełożenie linii kablowej teletechnicznej oraz zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, telekomunikacyjnych znajdujących się w szerokości projektowanych jezdni oraz w miejscach występowania kolizji. Ostatnim etapem prac będzie wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Koszt inwestycji to kwota 1.435.238,44 zł.