Na ostatniej sesji Rada Miasta przyjęła propozycję Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego zmniejszenia stawek podatku od środków transportowych do minimalnego poziomu dopuszczonego przez Ministra Finansów i Polityki Regionalnej. To ukłon w stronę lokalnych przedsiębiorców, w związku z trudną sytuacją wynikającą z pandemii. Znaczące obniżenie podatku ma również zachęcić leasingobiorców do wyboru Miasta Żyrardowa jako miejsca, gdzie będą rejestrowane środki transportowe i będzie opłacany podatek od środków transportowych. Nowe stawki obowiązywać będą od lipca br.

Stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych i nie mogą być niższe niż stawki minimalne, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej. Przyjęta przez Radę Miasta uchwała uwzględnia stawki ustawowe oraz preferencje dla środków transportowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Stawki te uległy obniżeniu w stosunku do stawek obowiązujących w uchwale Nr XVII/106/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 roku do poziomu stawek minimalnych obowiązujących w 2021 roku i mieszczą się  w przedziale określonym przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

I tak, od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t. do 5,5 t. stawka wynosić będzie 75 zł, powyżej 5,5 t. do 9 t. – 85 zł, powyżej 9 t. i poniżej 12 t. – 95 zł.

Pozostałe stawki oraz szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia br w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dostępnej na stronie www.bip.zyrardow.pl.

grafika stawki