13 kwietnia, w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przedstawiciele Samorządu Miasta Żyrardowa – Adam Lemiesz Zastępca Prezydenta Miasta oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Elżbieta Wrońska i Arkadiusz Sowa, oddali hołd ofiarom tej straszliwej zbrodni, składając kwiaty przy głazie upamiętniającym żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych w Żyrardowem i Rudą Guzowską zamordowanych przez sowietów wiosną 1940 roku.

Cześć ich pamięci!

Zbrodnia Katyńska to ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.