Na dzień 31 maja br. planowany jest odbiór końcowy robót, wykonanych w ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi. Oficjalnie, od  1 czerwca br. wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu w tych ulicach. Najbardziej istotną zmianą jest wprowadzenie jednego kierunku jazdy w ul. Dekerta, która dotychczas była ulicą dwukierunkową. Nowa organizacja ruchu w ul. Dekerta przewiduje kierunek jazdy od ul. POW do ul. Henryka hr. Łubieńskiego. Na ul. Romualda Mielczarskiego organizacja ruchu pozostaje bez zmian. 

Ponieważ zmiany są istotne, prosimy kierowców, by zwracali uwagę wprowadzone znaki. Wykonawca już w ubiegłym tygodniu – po wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz uporządkowaniu terenu budowy – umożliwił kierowcom i pieszym bezpieczne i swobodne korzystanie z przedmiotowych ulic i parkingów.

Jednocześnie informujemy, że z parkingów „Parkuj i Jedź” w ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego, zgodnie z przeznaczeniem, powinni korzystać kierowcy, którzy dalszą podróż będą kontynuować pociągiem lub innym środkiem komunikacji publicznej. Będzie to jasno określał Regulamin korzystania z parkingów „Parkuj i Jedź”.

Przypomnijmy, że budowa parkingów w ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi, jak również przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na tych ulicach to inwestycja zrealizowana w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.