W związku z prowadzonym remontem ul. Jana Skrowaczewskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki oraz ul. rtm. Witolda Pileckiego na odcinku od ul. kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego konieczne jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o. o. informuje, że ze względu na wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych zostanie wprowadzone całkowite zamknięcie ulic:

– w dniu 25.11.2020 r. zamknięta zostanie ul. rtm. Witolda Pileckiego na odcinku od ul. kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego.

– w dniu 27.11.2020 r. nastąpi zamknięcie ul. Skrowaczewskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.