Od dnia 1 lipca 2024 r. na parkingu Urzędu Miasta Żyrardowa przy ul. Bolesława Limanowskiego 44 zainstalowane zostaną parkometry a wraz z nimi wprowadzona zostanie opłata za parkowanie.

Opłata naliczana będzie według następującego cennika:

  • Pierwsze 60 minut – 0,00 zł (po pobraniu biletu z parkometru)
  • Pierwsza godzina po wyczerpaniu czasu darmowego – 3,00 zł
  • Druga i każda następna godzina po wyczerpaniu czasu darmowego – 5,00 zł
  • Opłata dobowa – 50,00 zł
  • Osoby niepełnosprawne posiadające ważną kartę parkingową – 0,00 zł  (po zaparkowaniu na „kopercie”)

Parking płatny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00

Soboty i niedziele – bezpłatne.