Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych i jedynych reprezentantów programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Szanowni mieszkańcy! Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” odwiedzają mieszkańców naszego miasta oferują możliwość uzyskania do 100% dofinansowania na pompy ciepła, termomodernizację, fotowoltaikę oraz wykonanie audytu energetycznego.

Niejednokrotnie firmy te sugerują, że są jedynym reprezentantem rządowego programu „Czyste powietrze” i że program ten nie jest programem Urzędu. Przekazywane informacje sugerują nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania jedynie za ich pośrednictwem ale także błędnie informują o możliwości uzyskania nawet 100% zwrotu kosztów lub pokrycia tychże kosztów bez posiadania jakichkolwiek środków własnych.

W związku z powyższym Urząd Miasta Żyrardowa informuje, że w związku z podpisanym Porozumieniem z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego „Czyste powietrze” w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie.

Jednocześnie informujemy, że pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za prowadzenie punktu, nieodpłatnie pomaga mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację.

Ostrzegamy mieszkańców przed podpisywaniem jakichkolwiek umów i/lub upoważnień do reprezentowania przez w/w podmioty lub wnoszenie jakichkolwiek opłat.

W przypadku pojawienia się propozycji współpracy ze strony takich firm, prosimy o kontakt z  konsultantem programu „Czyste powietrze” pod nr tel. 665 666 489.

Przypomnijmy, że miejski Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest:
Poniedziałek w godz. 12.00-18.00
Środa w godz. 10.00-14.00
Czwartek w godz. 12.00-16.00
Piątek w godz. 10.00-16.00.