Słuchacze żyrardowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli kolejny rok akademicki. Życzenia udanych i bezpiecznych wakacji złożyli im Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa, Ryszard Mirgos.

– To piękne i cenne, że wciąż chcecie poszerzać swoją wiedzę i zaznajamiać się z zupełnie nowymi rzeczami – zwrócił się do słuchaczy UTW, podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego, prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Bardzo cieszę się, że Wasze stowarzyszenie tak znakomicie działa, że skupia tak wiele osób i że tak licznie uczestniczycie Państwo w cotygodniowych wykładach. Podziwiam Wasz entuzjazm i radość życia. Zazdroszczę Wam, że tak dużo podróżujecie i że zobaczyliście już tak wiele pięknych zakątków Polski. Jestem dumny, że mamy w naszym mieście aktywny i prężny Uniwersytet Trzeciego Wieku! I jeśli tylko będzie to w zasięgu naszych możliwości, zawsze będę wspierał Państwa działalność.

Podczas ostatniego spotkania w roku akademickim 2023/2024 prezydent wręczył wszystkim słuchaczom okolicznościowe dyplomy, a prezes Janina Suska przedstawiła krótkie sprawozdanie z ostatnich miesięcy działalności UTW.