Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej szkoły, święto nauczycieli, uczniów i rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój polskiej oświaty. To wreszcie święto nas wszystkich, bo edukacja jest przecież wspólnym dobrem i najlepszą inwestycją w dobry start kolejnych pokoleń. W Dniu Edukacji Narodowej odbyła się w Centrum Kultury w Żyrardowie uroczysta gala, podczas której Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podziękował nauczycielom i dyrektorom miejskich placówek oświatowych za trud i poświęcenie, z jakim edukują oraz wychowują dzieci i młodzież. Była to również okazja do oficjalnego wręczenia nagród Prezydenta Miasta Żyrardowa.   

Na zaproszenie Prezydenta odpowiedzieli również niepedagogiczni pracownicy oświaty oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i miejskich jednostek, którzy na co dzień dbają o prawidłowe funkcjonowanie i rozwój placówek oświatowych.

Przybyli też nauczyciele-seniorzy, którzy wciąż czują się związani z żyrardowską oświatą. Bo zawód nauczyciela, to nie tylko wykonywanie obowiązków zawodowych, ale przede wszystkim wielka misja i pasja, która nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę.

Uroczystość zaszczycili także swą obecnością radni Rady Miasta Żyrardowa.

Dzień Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do nagrodzenia tych, których osiągnięcia w pracy wychowawczo-dydaktycznej zasługują na szczególne wyróżnienie. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski uhonorował nagrodami następujących nauczycieli:

Agatę Cichocką – MP5
Katarzynę Gozdek – MP5
Monikę Skowronek – MP9

Aleksandrę Rejner-Ptaszek – MP 10

Iwonę Zdanikowską – MP6

Anetę Annę Jeż – MOJ
Jolantę Barbarę Adamczyk – SP6
Wiolettę Barańską – SP1
Dorotę Bartoszewicz – SP3
Katarzynę Bocianowską-Badowską – SP2
Emilię Branecką – SP1
Monikę Chmielewską – SP4
Anetę Cybulską – SP7
Annę Duch – SP3
Jolantę Bogusławę Jankowską – SP6
Grażynę Jasińską – SP4
Ewę Jędrzejewską – SP2
Annę Kamińską-Woźniak – SP3
Krystynę Karolak – SP4
Dominikę Komorniczak – SP1
Darię Annę Kołodziejak – SP2
Małgorzatę Kubicką – SP1
Małgorzatę Kuran – SP3
Elżbietę Lipską – SP3
Bożenę Łodzińską – SP7
Agnieszkę Orzechowską-Kozak – SP6
Ewę Osuchowską-Florczak – SP2
Małgorzatę Obłąkowską-Puszek – SP3
Małgorzatę Ponder – SP4
Elżbietę Paulinę Rogulską – SP6
Malwinę Sokulską – SP2
Marzenę Staśkiewicz – SP7
Katarzynę Urbańską – SP4

Nagrody Prezydenta Miasta Żyrardowa otrzymali również dla dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych:

Małgorzata Chaber – SP1

Marzenna Marjańska – SP2

Mariola Mońko – SP3

Beata Marzęda-Przybysz – SP4

Grażyna Beliniak – SP6

Magdalena Szwed – SP7

Katarzyna Kiełczewska – MP2

Zofia Kwiatkowska – MP5

Beata Szkup – MP6

Grażyna Galińska – MP9

Beata Las-Opolska – MP10.

Dyrektor i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie otrzymali z rąk Prezydenta nagrody podczas gali obchodzonej z okazji stulecia istnienia szkoły.

Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył także podziękowania byłej dyrektor Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego Małgorzacie Strojek oraz byłej Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 Beacie Kłos.

Okolicznościowe listy Prezydenta Miasta Żyrardowa otrzymali też Anna Krupa Skarbnik Miasta, Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta oraz Adam Dukaczewski Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie.

Żyrardowska edukacja może poszczycić się dodatkowymi odznaczeniami i nagrodami przyznanymi przez Prezydenta RP, Ministra Edukacji i Nauki oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W tej prestiżowej grupie znaleźli się następujący nauczyciele z miejskich jednostek oświatowych:

Ze Szkoły Podstawowej Nr 1:

Luiza Biedrzycka otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

Piotr Węgier – Medal Srebrny za Długoletnią Służbą,

Mariusz Szewczyk – Brązowy Krzyż Zasługi.

Ze Szkoły Podstawowej Nr 2:

Barbara Szczerbińska otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Wioletta Pilorz – Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Ze Szkoły Podstawowej Nr 4:

Bożena Fiołek otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę,

Krystyna KarolakBeata Sobiecka – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,

Z kolei Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali:

Aneta Andrychowicz, Marcin Klepacz oraz Paulina Kotarska.

Dodatkowo Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały:

Teresa Filutowska, Małgorzata Frejlichowska, Grażyna Pindor.

Ze Szkoły Podstawowej Nr 6:

Anna Zawistowska otrzymała Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Ze Szkoły Podstawowej Nr 7

Jolanta Bakalarska otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

Z Liceum Ogólnokształcącego:

Danuta Czyżewska otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę (otrzymany w poprzednim roku, wręczany w bieżącym).

Klamrą zamykającą obchody Dnia Edukacji Narodowej w Żyrardowie był koncert Stanisława Sojki. Artysta od pierwszych dźwięków wprawił publiczność w znakomity nastrój.