Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał umowę na realizację kolejnej ważnej inwestycji oświatowej. Chodzi o rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie. W imieniu wykonawcy, Grupy Ekoenergia Sp. z o.o., podpisy pod umową złożyli prezes Andrzej Szewczyk oraz członek zarządu – Dariusz Nastarowicz. W tej ważnej dla społeczności szkolnej uroczystości uczestniczyli również dyrektor SP3 Mariola Mońko oraz Przewodnicząca Rady Rodziców, Justyna Obłąkowska.

Trójka to największa szkoła w naszym mieście, w której uczy się ponad tysiąc uczniów i pracuje ponad setka nauczycieli. Oprócz oddziałów ogólnych w placówce od lat funkcjonują również oddziały sportowe i integracyjne.

Północna dzielnica miasta, gdzie znajduje się szkoła, to obecnie najszybciej rozbudowujący się rejon Żyrardowa, gdzie za prawą rozwoju budownictwa jedno- i wielorodzinnego, wciąż przybywa nowych mieszkańców. W efekcie potrzeba też coraz więcej miejsc dla nowych uczniów. Z tego względu, w aktualnym budynku szkoły na potrzeby sal lekcyjnych zaadaptowano już niemal wszystkie dostępne pomieszczenia, włącznie z pomieszczeniami piwnicznymi. Jest nadzieja, że rozpoczynająca się dziś inwestycja, tak bardzo wyczekiwana przez uczniów, rodziców i nauczycieli, pomoże rozwiązać cały szereg problemów, z jakim na co dzień mierzy się szkoła, a przede wszystkim znacząco poprawić dzieciom warunki nauki.

W nowej, dobudowanej części szkoły, powstanie m.in. 12 dodatkowych sal lekcyjnych, szatnie oraz świetlica. W planach jest również zagospodarowanie terenu na zewnątrz placówki.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Potrwa w sumie około 3 lat. Prowadzona będzie w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zakłócać normalne funkcjonowanie szkoły.

– Cieszę się, że podejmujemy się realizacji kolejnej inwestycji, która służyć będzie najmłodszym pokoleniem żyrardowian – powiedział prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Jestem przekonany, że dzięki rozbudowie szkoły uda się nie tylko skupić wszystkich uczniów Trójki w jednym, nowoczesnym budynku, ale też na zawsze zlikwidować problem zmianowości czy nauki w pozbawionych okien salach piwnicznych. Rozpoczynamy dziś kolejną, ważną inwestycję, podnoszącą standard życia w mieście.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 16,5 mln zł, z czego ponad 70% procent pochodzić będzie z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.