Klub UKS TRÓJKA Żyrardów – najlepiej punktującym klubem w 2020 roku w powiecie żyrardowskim! – to informacja z najnowszego rankingu Zespołu Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Sportu. W klasyfikacji znalazły się jeszcze kluby z powiatu żyrardowskiego: ROCKY Żyrardów, AP ŻYRARDOWIANKA Żyrardów, UKS HETMAN Puszcza Mariańska i Sportowy Żyrardów.

Instytut Sportu w Warszawie podsumował kolejny sportowy rok. W bazie danych znalazły się klasyfikacje głównych, ogólnopolskich imprez sportowych (zwykle Mistrzostwa Polski) w 4 grupach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

W roku zdominowanym przez pandemię Covid-19 Polskie Związki Sportowe stanęły na wysokości zadania. Zdecydowana większość z nich przeprowadziła zawody i rozgrywki, których wyniki uwzględniane są w rankingach Systemu Sportu Młodzieżowego. Na 707 zaplanowanych imprez sportowych 686 doszło do skutku (97%). Ostateczne rankingi SSM w roku 2020 obejmują:
76 sportów,
686 wydarzeń sportowych,
ponad 4 000 klubów,
ponad 60 000 zawodników,
16 województw (100%),
373 powiaty (co stanowi 98% wszystkich powiatów w Polsce),
919 gmin (co stanowi 37% wszystkich gmin w Polsce).

W sumie punktowało 3597 klubów z całej Polski!!!

W stawce tej najwyżej z grona klubów powiatu żyrardowskiego został sklasyfikowany UKS TRÓJKA Żyrardów na 511 miejscu z dorobkiem 78,43 pkt. Na sukces przełożyły się głównie osiągnięcia klubu w kategorii juniorek młodszych (32 pkt) oraz młodziczek (46,43). Wszystkie te kategorie dotyczą grup młodzieżowych żeńskich.

Nadmienić również trzeba, że w województwie mazowieckim na 507 punktujących klubów, UKS Trójka zajął doskonałe 63. miejsce, zaś wśród klubów koszykówki żeńskiej uplasował się na pierwszym miejscu.

***

Co to jest System Sportu Młodzieżowego (SSM) i czym się zajmuje? – to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego ds. kultury fizycznej, przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowany ze środków publicznych, przeznaczonych corocznie na rozwój sportu, dzieci i młodzieży. W SSM uczestniczą tylko te sporty, które znajdują się w wykazie polskich związków sportowych umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu. Głównym celem systemu jest wspomaganie upowszechnienia sportu w strukturach samorządowych i współpraca z nimi w wypracowywaniu wspólnych programów szkoleniowych adresowanych do zawodników w kategoriach młodzieżowych.

– Cieszy nas bardzo, że kolejny już rok UKS Trójka zdecydowanie wiedzie prym w tej prestiżowej punktacji w naszym mieście i całym powiecie – mówi dumny z wyników prezes klubu, Robert Janiszewski. – Widać tu bardzo czytelnie, że punkty przyznawane są tylko klubom, które uczestniczą w eliminacjach lub samych Finałach Mistrzostw Polski i OOM danych Polskich Związków Sportowych w kategoriach młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec). W skali kraju jako klub zajmujemy bardzo dobre 511 miejsce choć kilka lat temu sklasyfikowani byliśmy jeszcze wyżej. Ciężka praca zawodników i ich trenerów w klubie i w klasach sportowych SP3 w Żyrardowie popłaca.

Wszystkim klubom życzymy jak najlepszych wyników sportowych w 2021 roku!