Przedstawiamy harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach oświatowych po 4 maja br.

Od najbliższego wtorku, 4 maja br., uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Natomiast od 31 maja br. uczniowie wszystkich typów szkół wracają do nauki stacjonarnej.

Szczegółowe informacje dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej znajdują się na stronach miejskich szkół.