Siedmioro Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 reprezentowało nasze miasto w Mazowieckim Internetowym Konkursie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej. Organizatorem konkursu było Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Młodzież rywalizowała w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i szkół średnich. Konkurs składał się z trzech części: testu z wiedzy krajoznawczej (50 pytań), testu z wiedzy turystyczno-topograficznej (50 pytań) oraz testu z rozpoznawania obiektów krajoznawczych z terenu Mazowsza (25 pytań).

W dniu 10 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Troje uczniów żyrardowskiej „Czwórki” zdobyło laury. Trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej zdobył Szymon Paciorkowski z kl. 7c, czwarte miejsce przypadło Natalii Michalak z kl.7a, a na piątym miejscu uplasował się Adam Kuran z kl. 7b.

W poszczególnych testach również przyznawane były miejsca. Adam Kuran zajął I miejsce w „Teście Wiedzy Krajoznawczej”, Szymon Paciorkowski i Natalia Michalak zajęli równorzędne II miejsce w „Teście z Rozpoznawania Obiektów Krajoznawczych Mazowsza”. Dodatkowo Natalia zajęła III miejsce w „Teście Wiedzy Krajoznawczej”, a Szymon III miejsce w „Teście Wiedzy Turystyczno-Topograficznej”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Uczniów do konkursu przygotowała Krystyna Karolak – nauczyciel informatyki i techniki.

Zaszczyt to wielki być laureatem tak skomplikowanego i wielotematycznego konkursu – podkreśliła Beata Marzęda-Przybysz, dyrektor szkoły. – Brawa dla naszych godnych reprezentantów!

My również gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, a przede wszystkim szerokich możliwości wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, czyli fascynujących podróży!