Przypominamy, że na terenie Miasta Żyrardowa prowadzona jest ewidencja źródeł ogrzewania. Inwentaryzacja zostanie zakończona z dniem 15 marca 2021 r. Osoby, które nie przekazały informacji na temat użytkowanego źródła ciepła, proszone są o pilne wypełnienie ankiety.

Inwentaryzacja źródeł ciepła w naszej Gminie to pierwszy krok, który pozwoli poprawić jakość powietrza, a w efekcie stan zdrowia mieszkańców.

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Żyrardowa przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”.

Ankietę prosimy wypełnić online, klikając w link: https://ankieta.deltapartner.org.pl/ewidencja_zrodel_ogrzewania_22

Przypominamy, że mazowiecka uchwała antysmogowa określa terminy wymiany starych kotłów:

  • do końca 2022 r. powinny zostać wymienione pozaklasowe kotły na paliwo stałe,
  • do końca 2027 r. powinny zostać wymienione kotły klasy 3 i 4.

Zgodnie z regulaminem MIWOP Mazowsze 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia, zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy” i zostanie na nich nałożony obowiązek wymiany pieca do 2022 r.

Więcej informacji w zakładce Ochrona środowiska.