Osoby doświadczające problemów związanych z uzależnieniami mają możliwość skorzystania z porad za pośrednictwem telefonów zaufania obsługiwanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Telefon zaufania ws. narkomanii:  

800 199 990
czynny codziennie w godz. 16-21 

Telefon Zaufania ws. uzależnień behawioralnych:

801 889 880
czynny codziennie w godz. 17-22

Uruchomiony został też telefon zaufania dla osób z Ukrainy doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery, czynne codziennie w godz. 16-21:
– bezpłatny: 800 11 08 11
– płatny według taryfy operatora: 22 290 70 00.

Zachęcamy do korzystania z oferowanych form wsparcia.