Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK przekazał nieodpłatnie 25 „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.

Każdy z zestawów zawiera tablet Blow PlatinumTAB10 4G V1 z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiaturę bezprzewodową (Bluetooth), etui i rysik. Dodatkowo szkoła z własnych środków doposażyła każdy tablet w ochronną szybę hartowaną w celu zabezpieczenia przez uszkodzeniami.

Pozyskany sprzęt będzie w tym tygodniu sukcesywnie przekazywany uczniom oraz nauczycielom szkoły i niewątpliwie przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie konieczności, do realizacji zdalnego nauczania.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” to realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, forma wsparcia rozwoju edukacji cyfrowej w szkołach w dobie pandemii i nauczania zdalnego.