Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają Przedsiębiorców do udziału w projekcie Akademia GOZ.

Zapraszamy 13 czerwca 2024 r. na bezpłatne szkolenie i doradztwo online w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

KLIKNIJ I DOŁĄCZ DO SPOTKANIA 13.06.2024 o godzinie 10:00

Czy GOZ  gospodarka o obiegu zamkniętym – dotyczy mojej firmy?

Za kilka lat raportowanie pozafinansowe będzie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy. Od 2026 roku DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zacznie obowiązywać także mniejsze firmy notowane na giełdzie oraz innych przedsiębiorstw.

Kontrahenci oczekują coraz więcej informacji związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym, czyli ESG?

Każdy dostawca produktów i usług jest wliczany w ślad węglowy przedsiębiorstw zobligowanych do raportowania ESG. Warto zadać sobie pytanie: czy ślad węglowy naszej organizacji jest na tyle niski, że to nas będą wybierali?

GOZ – Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie „weź – wyprodukuj – użyj – wyrzuć”. Model linearny opiera się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia środków, które zapewnią, że na rynek będą trafiać produkty wysokiej jakości i trwałe.

Gospodarka niskoemisyjna, to gospodarka oparta na zmniejszeniu zużycia energii (poprzez podnoszenie efektywności energetycznej) i wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Prowadzi to do ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

W gospodarce niskoemisyjnej energia jest wytwarzana i zużywana w sposób efektywny przede wszystkim dzięki zastosowaniu: wydajnych rozwiązań energetycznych, proekologicznych innowacji technologicznych, czystej i odnawialnej energii.

Korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie:

  • Dodatkowe środki pieniężne – do 2027 roku środki w krajach UE na działania związane z GOZ;
  • Obniżenie kosztów operacyjnych;
  • Zmniejszenie ryzyka i zabezpieczenie przed niestabilnymi rynkami energii;
  • Poprawa reputacji marki oraz przyciąganie świadomych ekologicznie klientów i pracownic/pracowników;
  • Przygotowanie się na przyszłe przepisy dotyczące efektywności energetycznej przedsiębiorstw;
  • Wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi;
  • Wdrożenie zasad GOZ pomaga budować przewagę konkurencyjną. Wybór dostawców produktów i usług, którzy generują niższy ślad węglowy staje się koniecznością. Ma realny wpływ na koszty prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu Akademia GOZ (https://akademiagoz.com.pl/)

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).