Miasto Żyrardów otrzymało 2 279 999 zł dofinansowania na budowę przy ,,Siódemce” boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki pierwszego naboru do programu budowy przyszkolnych hal Olimpia. To bardzo dobra wiadomość dla uczniów SP7 i całej szkolnej społeczności!

 

To będzie kolejna inwestycja wpisująca się w działania Samorządu Miasta na rzecz młodego pokolenia, mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do edukacji, uprawiania sportu i rozwijania zainteresowań – podkreśla Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Stale doposażamy szkoły w nowoczesne narzędzie edukacyjne, poprawiamy warunki nauczania, rozbudowujemy i modernizujemy obiekty oświatowe i infrastrukturę sportową.

Przypomnijmy, że niedawno oddany został do użytku budynek zaplecza sportowego przy stadionie piłkarskim, trwa modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, przygotowywana jest inwestycja polegająca na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 3, a przed nami kolejna, na którą długo czekali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 7 – budowa hali sportowej.

W ramach zadania planuje się budowę hali sportowej o wym. ok. 14 m x 26 m, w której powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m. Nowy obiekt połączony będzie ze szkolnym budynkiem łącznikiem. Planowany jest także zakup sceny i mobilnej strzelnicy laserowej (wirtualnej) do rozkładania i instalowania w hali na czas prowadzenia zajęć strzeleckich. Powstanie również zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz nowo wybudowanej hali. Realizacja projektu przewidziana jest w 2024 r. Całkowita wartość zadania to 3 257 142,86 zł.

Założenia Programu Olimpia

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70 proc. wydatków związanych z realizacją zadania.