Za nami doroczne święto naszego miasta i mieszkańców – Święto Lnu, podczas którego prezentujemy historię, lniarskie tradycje, jak również współczesne oblicze Żyrardowa.

Dlatego tradycyjnie w programie Święta Lnu znalazły się takie wydarzenia, jak inscenizacja Strajku Szpularek z 1883 r. oraz parada miejska z udziałem przedstawicieli samorządu miasta, mieszkańców, miejskich placówek, instytucji, organizacji pozarządowych, słowem wszystkich, którzy czują się częścią naszej lokalnej społeczności. Święto Lnu to również okazja do wspólnej zabawy podczas plenerowych koncertów. Dodatkowo, w tym roku do wspólnego celebrowania zaprosiliśmy także przedstawicieli Trjawny – miasta partnerskiego w Bułgarii. W przeddzień Święta Lnu miało miejsce uroczyste świętowanie pięcioletniej współpracy.

Wszystkim mieszkańcom, organizacjom społecznym, służbom, firmom, miejskim spółkom i instytucjom zaangażowanym w organizację tej pięknej, dwudniowej imprezy, pragnę serdecznie podziękować. Jesteście dumą i największą wartością naszego miasta. Dziękuję także wszystkim uczestnikom Święta Lnu za dobrą i bezpieczną zabawę, entuzjazm i pozytywny odbiór naszej kulturalnej oferty.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Chrzanowski