W minioną niedzielę odbyły się doroczne obchody Święta Hufca ZHP Żyrardów upamiętniające ważne dla żyrardowskiej braci harcerskiej wydarzenie, jakim było nadanie Hufcowi im. ,,Harcerzy Młodego Lasu”. W tym roku przypada 35. rocznica tego wydarzenia. Podczas tegorocznych obchodów zaakcentowano również 105-lecie harcerstwa na terenie powiatu żyrardowskiego oraz 10-lecie ufundowania nowego sztandaru.

Tradycyjnie, wśród zaplanowanych na tę okoliczność wydarzeń, miała miejsce oficjalna uroczystość przy Pomniku Hufca, zlokalizowanym na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Narutowicza. W imieniu Samorządu Miasta Żyrardowa kwiaty przy pomniku złożyli Adam Lemiesz Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Ryszard Mirgos Przewodniczący Rady Miasta.