Dziś w południe w budynku Resursy Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski wraz z zastępcą Adamem Lemieszem, wręczyli dyrektorom żyrardowskich placówek oświatowych listy gratulacyjne oraz nagrody.

W tym roku Święto Edukacji Narodowej świętowano w Żyrardowie przestrzegając restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uroczystość poprowadziła Dyrektor Wydziału Edukacji Urszula Wieczorkiewicz – Tkacz.

Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie w pracę i wychowanie kolejnych pokoleń żyrardowskich dzieci. W tym trudnym czasie nauczyciele, stają na pierwszej linii frontu narażając się na zarażenie koronawirusem (…) Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych i wychowawczych, a przede wszystkim dużo zdrowia – powiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Na uroczystości wręczono również Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli uczących w żyrardowskich placówkach oświatowych, poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych pedagogów.

 1. Katarzyna Szamraj – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie
 2. Katarzyna Strzelecka – Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie
 3. Ewa Agnieszka Janczuk – Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie
 4. Iwona Szymczak – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie
 5. Elżbieta Jolanta Czaplarska – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie
 6. Beata Bogucka – Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10 w Żyrardowie
 7. Paulina Mordon – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
 8. Piotr Węgier – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
 9. Elżbieta Rowińska – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
 10. Małgorzata Kubicka – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie
 11. Maja Witecka – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie
 12. Beata Duda – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie
 13. Aldona Krawczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie
 14. Marzena Kazimiera Jankowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie
 15. Ewa Wysocka – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie
 16. Marta Dukaczewska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie
 17. Lidia Piskorz – Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie
 18. Elżbieta Leksińska – Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie
 19. Mariusz Kozłowski – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie
 20. Grażyna Maliszewska – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie
 21. Marta Wasielewska – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie
 22. Iwona Łowicka – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie
 23. Dorota Przybylska – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie
 24. Dorota Więckowska – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie
 25. Hanna Wolniewicz – Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie
 26. Krystyna Dębska – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie
 27. Agnieszka Galińska – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie
 28. Grażyna Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie
 29. Agnieszka Rdest – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie
 30. Bożena Gąsiorowska – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
 31. Barbara Starus – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
 32. Małgorzata Adamczyk – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  następujący pracownicy oświaty z miejskich jednostek otrzymali odznaczenia państwowe lub resortowe oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Złoty Krzyż Zasługi: 

Pani Elżbieta Rowińska ze Szkoły Podstawowej Nr 1

Brązowy Krzyż Zasługi:

Pani Beata Osuchowska ze Szkoły Podstawowej Nr 1

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały:

Pani Danuta Czyżewska  z  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego,
Pani Małgorzata Grygiel ze  Szkoły Podstawowej Nr 4

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:

Pani Marzena Wojtusiak i Pani Iwona Suchecka ze Szkoły Podstawowej Nr 1,
Pani Beata Czajkowska-Osial ze Szkoły Podstawowej Nr 2,
Pani Monika Chmielewska ze Szkoły Podstawowej Nr 4

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:

Pani Renata Kucharska,  Pani Paulina Chyła i Pani Iga Szyszka  ze Szkoły Podstawowej Nr 4

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

Pani Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyrektor Wydziału Edukacji
Pani Anna Borucka ze Szkoły Podstawowej Nr 4,
Pani Beata Ewa Możdżyńska ze Szkoły Podstawowej Nr 7

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymały:

Pani Ewa Wysocka ze Szkoły Podstawowej Nr 2,
Pani Bożena Lenarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 6

Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

Pani Beata Duda ze Szkoły Podstawowej Nr 2,
Pani Grażyna Pindor ze Szkoły Podstawowej Nr 4