Ponad 200 inwestycji lokalnych zostało zrealizowanych w 2021 roku w subregionie żyrardowskim przy wsparciu samorządu województwa, w tym 40 inwestycji w powiecie żyrardowskim. Również w tym roku samorządy lokalne mogą ubiegać się o wsparcie na różnego rodzaju projekty i inicjatywy. W puli jest aż 230 mln zł. Władze regionu planują także remonty i modernizacje dróg wojewódzkich, na które w subregionie żyrardowskim przeznaczą 12,5 mln zł.

Na dzisiejszej konferencji w Resursie, przyszłoroczne plany inwestycyjne przedstawili Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mirosław Orliński Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Grzegorz Obłękowski Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Marcin Podsędek Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski przedstawił z kolei inwestycje i projekty unijne realizowane w Żyrardowie dzięki współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Samorząd województwa przeznaczy ponad 229 mln zł na wsparcie samorządów lokalnych w 2022 r.

Największa pula środków, czyli ponad 142 min zł zostanie przeznaczonych na instrument wsparcia zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki na budowę dróg, modernizacje placówek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowanymi programami, pojawią się również nowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wsparcia młodzieżowych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia rad seniorów.

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 142 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 30 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 9 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 2 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic – 1 mln zł;
 • Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów – 1 mln zł.

Na modernizację i rozbudowy dróg wojewódzkich w subregionie żyrardowskim samorząd województwa przeznaczy w 2022 r. ponad 12,5 min zł. – Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo użytkowników dróg, dlatego wzorem lat ubiegłych przeznaczamy kolejne środki m in. na budowę sygnalizacji świetlnych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą kontynuować będziemy prace przy budowie mostu w Walerianach oraz remont drogi 719 od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w kierunku Walerian. Prosimy kierowców o wyrozumiałość i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu – mówi dyrektor MZDW Grzegorz Obłękowski.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się m.in.:

 • kontynuacja prac przy budowie mostu w Walerianach w ciągu drogi 719-1 min zł;
 • kontynuacja prac remontowych na drodze 719 od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do m. Waleriany – 970 tys. zł;
 • bezpieczny pieszy i kierowca – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej – 470 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);
 • ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 – 320 tys. zł (inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).

Z okazji 20 lecia pełnienia przez Adama Struzika funkcji Marszałka Województwa Mazowieckiego prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył mu pamiątkowe upominki, przekazując wyrazy uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę samorządu z miastem.