To już ostatnie chwile na złożenie wniosku o przyznanie stypendium artystycznego! Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski po raz kolejny uhonoruje stypendiami im. Filipa de Girarda osoby mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury czy opieki nad zabytkami. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia br.
Stypendystami mogą być wyłącznie mieszkańcy Żyrardowa, którzy za sprawą swej działalności artystycznej oraz odnoszonych sukcesów przyczyniają się do promocji naszego miasta.
Zasady przyznawania stypendiów reguluje uchwała Rady Miasta Żyrardowa z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów im. F. de Girarda.
Zarządzenie Prezydenta wraz z regulaminem przyznawania wniosków oraz regulaminem pracy komisji stypendialnej znajdują się na stronie Miasta 👇
Zachęcamy do składania wniosków!
grafika promująca stypendia Fipipa de Girarda