Znamy już nazwiska osób uhonorowanych w tym roku Stypendiami im. Filipa de Girarda. Po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Stypendialnej, Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski wydał w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Stypendiami im. Filipa de Girarda nagradzani są mieszkańcy Żyrardowa, mający szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury czy opieki nad zabytkami. Osoby, które za sprawą swej działalności artystycznej oraz odnoszonych sukcesów przyczyniają się do promocji naszego miasta. Podstawą przyznawania stypendiów jest Uchwała Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda.

W tej edycji, o przyznanie  Stypendium im. Filipa de Girarda, ubiegało się aż 18 kandydatów. Powołana do ich oceny Komisja Stypendialna, zarekomendowała prezydentowi przyznanie stypendiów 7 osobom, których wnioski spełniały ujęte w regulaminie kryteria formalne.

Środki przeznaczone w budżecie miasta na sfinansowanie Stypendiów im. Filipa de Girarda, podzielone zostały w następujący sposób:

NAZWISKO I IMIĘ STYPENDYSTY

DZIEDZINA

KWOTA STYPENDIUM
WYPŁACANEGO JEDNORAZOWO
1. Wiktor Brzeziński sztuki wizualne 12.000,00
2. Paweł Stasiewicz literatura 8.000,00
3. Urszula Chocyk teatr 8.000,00
4. Karolina Matusiak upowszechnianie kultury 4.000,00
5. Martyna Waszczuk muzyka 4.000,00
6. Zbigniew Słowik muzyka 4.000,00
7. Maciej Klociński muzyka 4.000,00

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 212/24 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie przyznania Stypendiów im. Filipa de Girarda dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

W obecnej edycji, w Komisji Stypendialnej pracowali: Anna Wasek – Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa (przewodnicząca), Łukasz Kasperczyk  –  Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie (wiceprzewodniczący), Jerzy Naziębło – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie, Jacek Czubak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji), Sławomir Nalej – muzyk, aranżator, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom kolejnej edycji Stypendiów im. Filipa de Girarda, życząc dalszych sukcesów oraz realizacji planów i zamierzeń!