Są niezwykle twórczy, aktywni, ambitni, utalentowani, a swoją działalnością przenoszą splendor naszemu Miastu. Urszula Chocyk, Karolina Matusiak, Martyna Waszczuk, Wiktor Brzeziński, Paweł Stasiewicz, Zbigniew Słowik i Maciej Klociński to tegoroczni laureaci Stypendiów im. Filipa de Girarda przyznawanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Stypendiami im. Filipa de Girarda nagradzani są mieszkańcy Żyrardowa, mający szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury czy opieki nad zabytkami. Osoby, które za sprawą swej działalności artystycznej oraz odnoszonych sukcesów przyczyniają się do promocji naszego miasta. Podstawą przyznawania stypendiów jest Uchwała Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda.

Dziś Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, wręczył laureatom oficjalne zaświadczenia o przyznanym stypendium. Prezydent wyraził wielkie uznanie dla stypendystów za ich działalność artystyczną i pedagogiczną. Pogratulował osiąganych sukcesów, które są powodem do dumy nie tylko dla nich samych, ich rodzin, ale i dla Miasta.

Obowiązki zawodowe nie pozwoliły na udział w spotkaniu Pawłowi Stasiewiczowi, który odebrał dyplom dzień wcześniej i Urszuli Chocyk, która z pewnością pojawi się w Urzędzie Miasta w późniejszym terminie.

Przypomnijmy, że w tej edycji, o przyznanie  Stypendium im. Filipa de Girarda ubiegało się aż 18 kandydatów. Powołana do ich oceny Komisja Stypendialna, zarekomendowała prezydentowi przyznanie stypendiów 7 osobom, których wnioski spełniały ujęte w regulaminie kryteria formalne.

Środki przeznaczone w budżecie miasta na sfinansowanie Stypendiów im. Filipa de Girarda, podzielone zostały w następujący sposób:
Wiktor Brzeziński – sztuki wizualne – 12.000 zł,
Paweł Stasiewicz – literatura – 8.000 zł,
Urszula Chocyk – teatr – 8.000 zł,
Karolina Matusiak -upowszechnianie kultury – 4.000 zł,
Martyna Waszczuk – muzyka – 4.000 zł,
Zbigniew Słowik – muzyka – 4.000 zł,
Maciej Klociński – muzyka – 4.000 zł.

W obecnej edycji, w Komisji Stypendialnej pracowali: Anna Wasek – Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa, Łukasz Kasperczyk – Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie, Jerzy Naziębło – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie, Jacek Czubak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji), Sławomir Nalej – muzyk, aranżator, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tegorocznej edycji Stypendiów im. Filipa de Girarda, życząc dalszych sukcesów oraz realizacji planów i zamierzeń!

Notki biograficzne laureatów.