Znamy już nazwiska osób uhonorowanych Stypendiami im. Filipa de Girarda za rok 2021. Po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Stypendialnej, Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał w tej sprawie stosowne zarządzenie.

Stypendiami im. Filipa de Girarda nagradzani są mieszkańcy Żyrardowa, mający szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury czy opieki nad zabytkami. Osoby, które za sprawą swej działalności artystycznej oraz odnoszonych sukcesów przyczyniają się do promocji naszego miasta. Podstawą przyznawania stypendiów jest Uchwała Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda.

W tej edycji, o przyznanie  Stypendium im. Filipa de Girarda, ubiegało się aż 18 kandydatów. Powołana do ich oceny Komisja Stypendialna, zarekomendowała prezydentowi przyznanie stypendiów 11 osobom, których wnioski spełniały ujęte w regulaminie kryteria formalne.

Środki przeznaczone w budżecie miasta na sfinansowanie Stypendiów im. Filipa de Girarda, w łącznej kwocie 35.000,00 zł, podzielone zostały w następujący sposób:

L.p. NAZWISKO I IMIĘ DZIEDZINA KWOTA STYPENDIUM
WYPŁACANEGO JEDNORAZOWO
1. Sylwia Pietryga fotografia 3.000,00 zł
2. Roksana Chudon sztuki wizualne 3.000,00 zł
3. Urszula Chocyk muzyka, teatr 4.000,00 zł
4. Oliwia Tomaszewska muzyka 3.000,00 zł
5. Danuta Rex-Sadowska sztuki wizualne 3.000,00 zł
6. Zofia Cymerska teatr, muzyka 4.000,00 zł
7. Magdalena Lechniak muzyka 3.000,00 zł
8. Gabriela Wąsikowska sztuki wizualne 3.000,00 zł
9. Piotr Leczkowski fotografia 3.000,00 zł
10. Paweł Stasiewicz sztuki wizualne 3.000,00 zł
11. Daniel Suchocki sztuki wizualne 3.000,00 zł

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 47/23 z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie przyznania Stypendiów im. Filipa de Girarda za rok 2021 dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

W obecnej edycji, w Komisji Stypendialnej pracowali: Łukasz Kasperczyk  – Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa (przewodniczący), Jerzy Naziębło – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie, Jacek Czubak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji) oraz Sławomir Nalej – muzyk, aranżator, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Stypendiów im. Filipa de Girarda za rok 2021, życząc dalszych sukcesów oraz realizacji planów i zamierzeń!