Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski po raz kolejny uhonoruje stypendiami im. Filipa de Girarda osoby mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury czy opieki nad zabytkami. Do 15 kwietnia br. można składać wnioski o przyznanie takiego stypendium za rok 2020.

Stypendystami mogą być wyłącznie mieszkańcy Żyrardowa, którzy za sprawą swej działalności artystycznej oraz odnoszonych sukcesów przyczyniają się do promocji naszego miasta.

Zasady przyznawania stypendiów reguluje uchwała Rady Miasta Żyrardowa z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów im. F. de Girarda.

Zarządzenie Prezydenta wraz z regulaminem przyznawania wniosków oraz regulaminem pracy komisji stypendialnej znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zachęcamy do składania wniosków!

Zarzadzenie_nr_45_21

Załącznik Nr 2- Regulamin pracy komisji

Załącznik Nr 1- Wzór wniosku

Uchwała Nr XXIII/159/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda